Đóng gói hút chân không tại Khu công nghiệp Hòa Xá