Đóng gói hút chân không tại nhà máy vinamilk Nghệ An