Đóng gói hàng hóa xuất khẩu tại nhà máy vinamilk Bình Định