Dịch vụ đóng thùng gỗ, đóng gói hàng hóa xuất khẩu