Đóng gói hàng hóa thiết bị máy móc tại Bà Rịa – Vũng Tàu