Đóng gói hút chân không tại các nhà máy công nghiệp