Đóng gói hút chân không xuất khẩu hàng hóa tại KCN Vsip