Đóng thùng gỗ cho thiết bị máy móc tại KCN Cẩm Điền – Lương Điền