Đóng thùng gỗ máy móc tại KCN Liên Chiểu – Đà Nẵng