Đóng gói hút chân không hàng hóa tại KCN Phố Nối B – Hưng Yên