Đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại các KCN