Đóng thùng gỗ xuất khẩu hàng hoá thiết bị tại Bắc Giang