Đóng gói hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao tại KCN Phú Nghĩa