Đóng gói chân không hàng hoá máy móc tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn